PMC HOME ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการบ้าน โดยในปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการอยู่ ภายใต้ชื่อ บ้าน PMC โดยที่ผ่านมา PMC HOME ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก ในการให้เกียรติเลือกซื้อบ้านโครงการต่างๆ ตั้งแต่โครงการ PMC1 จนถึง ปัจจุบันมากกว่า 6 โครงการ

 

PMC HOME จะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกบ้าน และ ลูกค้า สมดังสโลแกนว่า